Se sdílením vlastního bytu, auta, víkendové chaty, volných úspor nebo určité služby má zkušenost 8 % Čechů. Zájem o sdílení v posledních letech roste a lidé si pochvalují především finanční úsporu. Kdo majetek nebo službu nabízí druhým, má šanci si slušně vydělat.

Z nedávného výzkumu společnosti Ipsos pro Českou asociaci sdílené ekonomiky vyplynulo, že 29 % populace zná pojem sdílená ekonomika. Jednoduše řečeno jde o model podnikání, ve kterém lidé pronajímají, směňují nebo sdílejí určitý majetek nebo službu. Podle výzkumu nyní svůj majetek nebo službu takto nabízí 8 % Čechů, dalších 10 % se na to údajně chystá.

„Sdílená ekonomika je na vzestupu. Lidé tyto služby využívají především kvůli finanční úspoře (64 %). Ti, co je zatím nevyužívají, jako nejčastější důvod uvádějí nedostupnost v místě bydliště, takže až se služby časem přirozeně rozšíří i do odlehlejších lokalit, nic jim nebude bránit, aby se také zapojili,“ říká Patrik Czetö, předseda České asociace sdílené ekonomiky.

Průzkum také ukázal, že než samotný pojem sdílené ekonomiky jsou známější jednotlivé značky. Díky masivní reklamní kampani patří mezi nejznámější značka Zonky, kterou zná 74 % respondentů. Neméně zajímavou investiční platformou je Bondster, která si dala za cíl měnit zaběhnuté zvyklosti v investování. Tato platforma propojuje investory z řad široké veřejnosti s důvěryhodnými poskytovateli půjček. „Prostřednictvím platformy Bondster mají lidé jedinečnou příležitost dosáhnout zajímavého zhodnocení díky bezpečné a transparentní investici do podnikatelských půjček poskytovaných v rámci projektu Bez Banky. Ten pomáhá podnikatelům financovat zajímavé investiční příležitosti. Úvěry jsou poskytovány oproti zástavě vlastní nemovitosti, čímž je zajištěna návratnost investice,“ doplňuje Petr Vencálek ze společnosti Bez Banky.

Známé značky najdeme i mimo finanční sektor. Velký rozruch mezi taxikáři a pozornost médií si získala například služba Uber. Tuto službu zná podle výzkumu 62 % dotázaných. Známé jsou i značky Hlídačky.cz, Sdílejprostor.cz či SmileCar.

Sdílená ekonomika je v Česku stále nový fenomén s obrovským potenciálem. V posledních letech je horkým tématem její regulace. Podle výzkumu regulaci sdílené ekonomiky podporuje 41 % lidí a 33 % je proti. Vytvoření jasných pravidel by mohlo podle výzkumu pomoci části populace překonat obavy ze sdílení a ještě více tak podpořit rozvoj tohoto sektoru ekonomiky.

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.