Podnikatelé a malé firmy stále častěji hledají alternativní způsoby financování obchodních příležitostí. Objevují proto v zahraničí běžné Hard Money Loans, které jsou rychlejší a dostupnější než standardní bankovní úvěry. Společnost BEZ BANKY poskytla v roce 2017 nové úvěry v celkové hodnotě přes 102,5 milionů. V roce 2018 by toto číslo přitom mělo vzrůst až na 184,5 milionů Kč.

Projekt BEZ BANKY poskytuje rychlé úvěry bez posuzování schopnosti splácet, které jsou v zahraničí hodně rozšířené pod názvem Hard Money Loans. Jejich výhody podnikatel ocení v případě, že potřebuje peníze již v řádu jednotek dní především pro získání zajímavé zakázky, popřípadě překlenutí dočasného nedostatku prostředků. Platí však zásada, že Hard Money Loans slouží primárně pro financování příležitostí, nikoliv spotřeby.

Od druhého kvartálu 2015 lze pozorovat zvýšený zájem o rychle dostupné Hard Money Loans zřejmě v reakci na růst ekonomiky. Společnost BEZ BANKY se v posledních letech zaměřila na financování podnikatelských příležitostí a speciální financování mimořádných tržních nik, tedy atraktivních projektů. V uplynulém roce 2017 BEZ BANKY poskytla celkově na financování tržních nik úvěry v objemu 102,5 milionů korun. K standardním úvěrům se chce také vrátit a jejich podíl ještě navyšovat. Maximální úvěr poskytnutý projektem v roce 2017 činil 17 milionů Kč, druhý největší pak 13,5 milionů Kč. Bez započtení extrémů a financování projektů tržních nik činil průměrný objem nových úvěrů poskytnutých v loňském roce 1,3 milionu Kč.

Celkem 58 procent klientů poskytlo jako protihodnotu k úvěru zajištění nemovitostí. Úvěry proti zástavě nemovitosti jsou většinou se splatností 24 měsíců. Dalších 17 % úvěrů bylo zajištěno vozidlem a zbývající čtvrtina volila jiný druh jištění. Nejčastěji se splatnost u úvěrů a zápůjček poskytnutých v roce 2017 pohybovala mezi 3 až 5 měsíci. Bez ohledu na splatnost je však možné úvěr s výjimkou prvního měsíce splatit kdykoliv bez jakýchkoliv nákladů. Dlouhodobě se doba využití služeb projektu BEZ BANKY pohybuje nejčastěji mezi 4 až 8 měsíci.