Díky extrémně rychlému vyřízení nebankovní půjčky je možné čelit i nenadálým situacím, které s sebou nesou nejen ušlý zisk, ale i sankce za nesplnění závazku. V konkrétním případě podnikateli na poslední chvíli selhalo financování. Jediným omezením rychlosti čerpání nebankovního úvěru, který situaci vyřešil, byl termín pro sepsání notářského zápisu o přímé vykonatelnosti závazku.

Další případové studie

Výrobce kuchyní ušetřil přes milion korun díky rychlému úvěru na půl roku. Stálo ho to něco přes 150 tisíc

Rychlá půjčka na 3 měsíce zajistila stavební společnosti zakázku v objemu 840 milionů korun
Firma nezískala přislíbený kontokorent. Situaci vyřešila rychlá nebankovní půjčka

Na společnost BEZ BANKY se v pondělí obrátil podnikatel, který se měl účastnit velmi výnosného projektu. Měl zajištěné financování, ze kterého ale bohužel v pátek sešlo. Nejzazší termín pro zadání úhrady potřebných financí byla středa. Pokud by podnikatel nezajistil náhradní financování, musel by se nejen smířit s ušlým ziskem z nevyužité příležitosti, ale byl by též vystaven sankcím za nesplnění svého závazku.

Jediným omezením rychlosti čerpání půjčky byl termín návštěvy notáře

Jediným řešením proto bylo okamžité poskytnutí rychlého zajištěného nebankovního úvěru. V zahraničí se tento produkt nazývá Hard Money Loans a jedná se o půjčky zajištěné nemovitostí s LTV asi 50 až 60 %, které je možné díky kvalitnímu zajištění čerpat takřka okamžitě. Vzhledem k hodnotě nemovitosti, již byl podnikatel ochoten poskytnout jako zástavu, dosáhl na úvěr ve výši 1,2 milionu korun. Šlo o nekomplikovanou zástavu bytu, a tak jediným omezením rychlosti čerpání finančních prostředků byla návštěva notáře pro sepsání zápisu o přímé vykonatelnosti závazku pro případ nesplacení úvěru. Finanční prostředky se i díky spolupráci s obchodním partnerem podnikatele, jenž byl příjemcem peněz, podařilo připsat na účet partnera ve čtvrtek, přestože se jednalo o bankovní účet v zahraničí. Vzhledem k proaktivnímu přístupu podnikatele k zajištění náhradního financování byl obchodní partner shovívavý a akceptoval připsání obnosu o den později.

Podnikatel tak dokázal i přes extrémní časovou tíseň získat náhradní zdroj financování. Díky alternativnímu nebankovnímu financování se mohl podílet na zisku z lukrativní investiční příležitosti a odvrátil hrozbu sankcí. Využil úvěr se splatností 7 měsíců, jehož náklady se skládaly z úrokové sazby 3 % měsíčně, tedy celkem 252 tisíc korun za dobu trvání (to jest úrokové náklady 21 % za celou dobu půjčky), a z poplatku za zpracování smluvní dokumentace 15 tisíc korun. Konkrétní výše realizovaného zisku není známa, nicméně náklady na nebankovní podnikatelskou půjčku přesahuje několikanásobně.

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.