K překlenutí krátkodobého výpadku likvidity obvykle slouží kontokorentní úvěr. Ačkoli měla firma potřebný obrat, banka jí úvěr v danou chvíli neschválila, protože finanční úřad firmu z nepochopitelných důvodů považoval za nespolehlivého plátce DPH.

Další případové studie

Výrobce kuchyní ušetřil přes milion korun díky rychlému úvěru na půl roku. Stálo ho to něco přes 150 tisíc
Případová studie: Rychlá půjčka na 3 měsíce zajistila stavební společnosti zakázku v objemu 840 milionů korun
Podnikatel požádal v pondělí o půjčku, ve čtvrtek bylo 1,2 milionu na zahraničním účtu

Společnost zabývající se zajišťováním ubytování pro zahraniční studenty v Česku potřebovala v květnu uhradit mimořádné výdaje. Vzhledem k sezónnímu charakteru jejího podnikání bylo zřejmé, že stěžejní část potřebných finančních prostředků získá až v září. Přestože měla přislíben kontokorent, u kterého by díky obratu na svém účtu mohla disponovat úvěrovým rámcem 1 milion korun, banka jí úvěr v klíčovou chvíli odmítla poskytnout. Důvodem byla informace finančního úřadu, který firmu půl roku zpětně zařadil do databáze nespolehlivých plátců DPH. Firma přitom neměla vůči finanční správě žádné dluhy či daňové nedoplatky. Důvodem zřejmě bylo, že se firmu nepodařilo v určitém období finanční správě kontaktovat, protože příslušná osoba v danou chvíli pobývala v zahraničí, kde měla k dispozici omezené možnosti spojení.

Překlenovací nebankovní úvěr

Řešením nepříznivé situace byl překlenovací úvěr ve výši 500 tisíc korun s měsíční úrokovou sazbou 3 %. Protože společnost disponuje nemalým nemovitým majetkem, nebyl problém poskytnout dostatečnou zástavu, v daném případě bytovou jednotku o hodnotě 1,6 milionu korun. U úvěrů s kvalitním zajištěním a reálnou návratností finančních prostředků nejsou pro nebankovního poskytovatele rozhodující aktuální formální nedostatky při zkoumání bonity, a tak bylo možné podnikateli finanční prostředky okamžitě poskytnout. LTV v tomto případě činilo něco před 30 %, zatímco běžně se hodnota LTV při jištění nemovitostí pohybuje až mezi 50 a 60 %.

Rychlý nebankovní úvěr představuje v případě nenadálých výdajů smysluplnou alternativu kontokorentu. I když náklady na financování jsou u nebankovní společnosti vyšší, v daném případě umožní firmě nebankovní půjčka přečkat výkyv v cash flow a dále fungovat. Jakmile podnikatel vyřeší záležitost ohledně nespolehlivého plátce s finanční správou, je možné opět uspět s žádostí o půjčku v bance. Firma se zbaví nálepky nespolehlivého plátce po 12 měsících od rozhodnutí správce daně za předpokladu, že celý rok neporušila své povinnosti vztahující se ke správě DPH.

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.