Představujeme nový úvěr ANTI COVID, pro podnikatele, OSVČ, kteří byli postiženi současnou pandemií. Všichni umělci, sportovci, trenéři, řemeslníci ad. mohou získat rychle až 1 000 000 korun.

Úvěr je vhodný na překlenutí současné COVID situace s tím, že si podnikatelé získají dlouhodobé komerční přefinancování do 12-ti měsíců.

K úvěru je požadována zástava do 50% LTV.

Podnikatelé pomáhají podnikatelům