Malé a střední podniky stále častěji využívají alternativní zdroje financování. I když v řadě zemí klesá objem nových bankovních úvěrů v segmentu SME, mnoho malých a středních firem nadále zůstává nadměrně závislých na financování od banky. Alternativní způsoby financování se podle OECD v jednotlivých zemích značně liší.

Z letos zveřejněné zprávy OECD, která se zabývá financováním malých a středních podniků a podnikatelů, vyplývá, že ve většině zúčastněných zemí došlo v roce 2016 ke zvýšení investic do rizikového kapitálu a soukromého dluhu malým a středním podnikům spolu s rychlým růstem půjček typu peer-to-peer, crowdfundingu a obchodování s fakturami. Využití alternativního financování online dosáhlo velkého objemu hlavně v Číně, Spojeném království a Spojených státech. Druhý rok po sobě roste též leasing, splátkový prodej, factoring a diskontování faktur, tedy financování opírající se spíše o hodnotu aktiv než o bonitu. „Podobný trend rostoucí obliby nebankovního financování můžeme pozorovat i v Česku. Firmy využívají rychlé nebankovní úvěry, u kterých je rozhodující kvalita zajištění a kvalita financované příležitosti,“ uvádí Petr Vencálek ze společnosti Bez Banky. „Do takto poskytnutých úvěrů je pak možné investovat buď prostřednictvím fondu, nebo online přes P2B platformu,“ dodává Petr Vencálek.

Čtěte také: Případová studie: Výrobce kuchyní ušetřil přes milion korun díky rychlému úvěru na půl roku. Stálo ho to něco přes 150 tisíc

Dostupnost financování je zásadní

Podle generálního tajemníka OECD, Angela Gurría, čelí segment malých a středních podniků v přístupu k financování stále mnoha výzvám, avšak patrný růst alternativního financování SME je velmi pozitivní zprávou. V každé ekonomice jsou podle něj malé podniky nezbytným prvkem pro inovace, konkurenceschopnost a všeobecný růst. Spolehlivý přístup k financování po celou dobu života firmy je zásadní, pokud má prosperovat a přispívat k ekonomickému i společenskému rozvoji, uvádí se ve zprávě OECD.

Objem firemních úvěrů od bank klesl

V roce 2016 pokračoval v segmentu malých a středních podniků trend poklesu počtu bankrotů, což svědčí o zlepšujících se podmínkách pro podnikání. Ve většině sledovaných zemí zůstávají opožděné splátky a nesplácené úvěry na relativně nízké úrovni. Malé a střední firmy též profitují z výhodných půjček a nízkých úrokových sazeb. I přesto však OECD ve zprávě uvádí, že objem nových bankovních půjček v segmentu SME se snížil v 15 z 25 zemí, u kterých byly údaje za rok 2016 k dispozici. Kromě toho je dostupnost financování omezená pro mikropodniky zaměstnávající jednotky zaměstnanců, nové začínající firmy v segmentu SME, start-upy a inovativní firmy zaměřené na růst. Vlády by podle zprávy OECD měly více podpořit tradiční i alternativní způsoby financování malých a středních podniků.

Malé a střední firmy a podnikatelé tvoří páteř hospodářství OECD

Podíl SME na celkové zaměstnanosti představuje v rámci OECD 70 %. Malé a střední firmy jsou nezbytné pro růst produktivity a pro přizpůsobení se klíčovým trendům moderní společnosti, jako je nová průmyslová revoluce, měnící se povaha práce a demografické změny.

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.