Až 5 milionů do 48 hodin
Rychlý podnikatelský úvěr na míru,  úrok od 1 % p.m.
Podpis

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tímto beru na vědomí, že mé osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři, bude obchodní společnost BEZ BANKY s.r.o., IČ: 292 29 316, se sídlem Brno, Kopečná 248/31, PSČ 602 00, tel. č. 778 000 007 (dále také jen jako „ Společnost“) jako správcem ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“) zpracovávat,a to za účelem jednání o uzavření smlouvy zápůjčce nebo úvěru učiněné na základě Vašeho návrhu (odesláním formuláře).

Při zpracování osobních nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Společnost nebude předávat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným příjemcům než své právní společnosti za účelem nachystání návrhu smlouvy.

Máte právo mít přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo i výmaz, pokud zároveň již nebudete mít zájem se Společností uzavřít smlouvu. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů a využít svého práva na přenositelnost údajů. Podrobnosti získáte na výše uvedeném telefonním čísle Společnosti.

Máte právo v otázce zpracování svých osobních údajů Společností podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jednání o uzavření smlouvy bude ukončeno v okamžiku, kdy bude smlouva uzavřena nebo naopak, kdy jednoznačně sdělíte Společnosti nebo Společnost Vám, že o uzavření smlouvy nemáte zájem. Po tomto okamžiku již Společnost nebude Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři jakkoliv zpracovávat a všechny budou nenávratně zničeny.