Celkový objem dluhu obchodních společností u uživatelů Nebankovního registru klientských informací (NRKI) se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 14,8 %. Počet firem s nějakou formou úvěru evidovanou NRKI se zvýšil více než o desetinu. Vzrostl počet firem, které své úvěry řádně nesplácejí.

V prvním čtvrtletí 2018 vzrostl objem dluhů evidovaný uživateli NRKI o 18,9 miliardy korun na 146,5 miliardy korun (růst o 14,8 %). Počet společností, u nichž NRKI registroval nějakou formu úvěru, se oproti prvnímu čtvrtletí 2017 zvýšil o 11,4 % na 67877 firem, což představuje průměrnou výši dluhu 2,2 milionu korun na jednu společnost. Počet společností, které své úvěry řádně nesplácejí, se meziročně zvýšil o 5 % na 3057, zatímco objem nespláceného dluhu se meziročně zvýšil o třetinu na 1,22 miliardy korun. „Platební morálka obchodních společností se v posledním roce mírně zhoršila, nicméně stále je velmi dobrá. Své dluhy u uživatelů registru ke konci čtvrtletí nesplácely 4,5 % společností, ovšem nesplácený dluh tvořil pouze 0,8 % veškerého dluhu, který uživatelé našeho registru u obchodních společností registrovali,“ říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

OECD: Alternativní financování malých a středních podniků roste na úkor bankovních úvěrů

Platební morálka je nejhorší v Praze

Platební morálka se v jednotlivých krajích liší. Zatímco ve Zlínském kraji nesplácí své úvěry 2,7 % společností a 3 % na Vysočině, v Praze jde o 6,4 % všech společností. Podíl nespláceného dluhu na celkovém objemu dluhu je výrazně pod republikovým průměrem na Zlínsku (0,25 %) a na Vysočině (0,29 %). Naopak v Praze dosahuje tento podíl 1,5 %. Společnosti se sídlem v Praze tvoří více než čtvrtinu veškerého dluhu firem vůči uživatelům NRKI, ovšem na nespláceném dluhu se pražské společnosti podílejí více než polovinou.

Investiční podnikatelské úvěry

Nejoblíbenější jsou mezi obchodními společnostmi investiční úvěry. Na konci letošního prvního čtvrtletí mělo firemní úvěr u některého uživatele NRKI celkem 50 tisíc společností. S velkým odstupem následovaly další formy financování: koupě na splátky (13 tisíc firem), operativní leasing (10 tisíc firem) a finanční leasing, který využívalo přes 8 tisíc obchodních společností. „Rostoucí zájem o úvěry pro firmy pozorujeme již třetím rokem. Chuť firem investovat do svého rozvoje podporuje dobrá kondice české ekonomiky,“ uvádí Petr Vencálek ze společnosti Bez Banky, jež firmám poskytuje zajištěné nebankovní úvěry Hard Money Loans.

Zdroj: NRKI

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.