Podnikatelé musejí často využít pro svůj byznys cizí zdroje. Pro různé účely se hodí různé způsoby financování. Aby mohla firma pružně financovat zajímavé investiční nebo tržní příležitosti, nelze spoléhat na administrativně náročné vyřizování úvěru v bance. Zajímavým způsobem, jak rychle zafinancovat lukrativní projekt jsou v zahraničí hojně rozšířené zajištěné půjčky Hard Money. Při jejich poskytování nerozhodují žádné výkazy ani daňová přiznání, ale podstatné je především kvalitní zajištění.

Pořádek dělá přátele

Pro financování podnikání lze kromě klasických úvěrů využít mnoho dalších možností. Lidé někdy volí půjčky od rodiny nebo přátel. Je to lákavé, protože je možné se vyhnout placení úroků nebo poplatků. Je ale potřeba myslet na to, že pořádek dělá přátele. Obě strany by měly trvat na sepsání smlouvy, ve které budou specifikovány veškeré podrobnosti. Dobré účty totiž dělají dobré přátele. Totéž platí i u spolupráce s investorem, což jak další možnost, jak nakopnout váš byznys. Výhoda investora je, že kromě peněz může mít i nefinanční přínos, když vaše podnikání obohatí o zkušenosti, know-how či kontakty.

Banky nabízejí i flexibilnější produkty než jsou klasické úvěry

Při neočekávaných výdajích přijde vhod kreditní karta nebo kontokorent. Díky jejich flexibilitě a okamžité dostupnosti finančních prostředků jsou oba produkty vhodné k financování různých provozních výdajů. Vzhledem k vysokým nákladům je však dobré peníze důsledně čerpat jen krátkodobě. Dalším bankovním produktem, který firmy využívají, je faktoring sloužící k financování krátkodobých pohledávek, které firmě vznikají z dodávek zboží nebo poskytnutí služeb. Faktoring eliminuje riziko nezaplacení faktury, protože firma odprodá pohledávku bance. Pokud banka nebo faktoringová společnost proplácí sjednanou výši z pohledávek okamžitě, získává firma finanční prostředky, na něž by jinak musela čekat až do splatnosti faktury.

Někdy je lepší věc nekupovat

Mnoho firem využívá operativní leasing při financování a správě vozového parku. Uvědomují si totiž, že vlastnit vozidlo není cílem podnikání, ale jen nástrojem k jeho rozvoji. Výhoda operativního leasingu tak spočívá v tom, že firma v nájemném zaplatí pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozu a na konci odpadá problém s prodejem ojetého auta. V nájemném, které je celé daňově uznatelným výdajem, jsou přitom zahrnuty veškeré náklady, jež by jinak firma musela účtovat zvlášť.

Hard Money – bez zbytečných otázek

V Česku roste obliba takzvaných Hard Money Loans, které jsou hojně rozšířené v zahraničí. Jedná se o specifický typ financování půjčkou, jež je zajištěná nemovitostí. Půjčku lze zpravidla čerpat do výše 65–75 % hodnoty zastavené nemovitosti, a to velmi rychle v řádu několika hodin nebo dní. Tradiční poskytovatelé mnohdy neumějí nebo nechtějí podnikateli vyjít vstříc a pokud ano, vyřizování tradičních úvěrů zpravidla bývá zdlouhavé a administrativně náročné. Pokud má však podnikatel příležitost využít náhlou výraznou slevu nebo investici do zajímavého projektu či tržní niky, musí jednat rychle. Řešením je rychlá půjčka bez prokazování příjmů, která je zajištěná nemovitostí. Hard Money Loans, ale slouží pro financování příležitostí, nikoliv spotřeby.