Jak se chovat bezpečně ve světě investic

RENDIT investiční fond jako člen RHKB nabízí řešení, jak se v chovat bezpečně v této době ve světě investic. Připravili jsme pro Vás akci, o které se dozvíte více níže. Sami jsme si ho vyzkoušeli! Investiční strategií fondu RENDIT je dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků vložených akcionáři zejména do poskytování investičních úvěrů, zápůjček a jiných alternativních aktiv, které přináší nadstandartní výnos v krátkodobém horizontu. Zástavou pro poskytování úvěrů jsou kvalitní, likvidní nemovitosti do hodnoty 50%LTV. Výnosy fondu jsou realizovány zejména přijatými úroky z poskytnutých krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku.
IMG 2169
Investoři mají přednostní podíl na zisku s garancí minimálního výnosu investičních akcií A ve výši 7,6% p.a. a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů investičních akcií B ve prospěch držitelů investičních akcií A, a to až do výše tohoto fondového kapitálu. Investorům nabízíme alternativu zhodnocení prostředků svého portfolia s atraktivním zhodnocení do odvětví, které bez ohledu na stav ekonomiky prosperuje.  Důkazem jsou tomu výsledky hospodaření fondu pod vedením Petra Vencálka, majitele firmy BEZBANKY s.r.o., který patří mezí přední podnikatele města Brna. Pokud se chcete dozvědět více o smýšlení i povaze spoluzakladatele investičního fondu, doporučujeme si přečíst jeho knihu Do hlubin dlužníkovi dušekterá Vám poodhalí povahu Petra i problematiku půjčování peněz napříč historií i geograficky a to srozumitelnou lidskou formou. Využití synergii mezi vloženými prostředky investora, překlenutí dočasného období finančních prostředků pomocí úvěrů firmy BEZBANKY a vizí překlopit krátkodobé investiční úvěry do produktů financované bankou pod vlastní finanční skupinou zastřešuje netradiční komplexní model, který vytváří zajímavé příležitosti pro  firmy, podnikatele a pomáhá jím růst.

Diskuzní setkání s Petrem Vencálkem proběhne 9.6. od 14:00.

Dozvíte se to hlavní pro dlouhodobé a bezpečné zhodnocování Vašich finančních prostředků a bude prostor i na Vaše dotazy a neformální diskuzi.

Úterý 9. červen 2020, 14:00-16:00


Místo: Pavilon RHK Brno, Výstaviště 569/3 (areál BVV)


REGISTRACE ZDE