Investice do převážně nemovitostmi zajištěných firemních úvěrů přinášejí ke konci června 2018 meziroční zhodnocení 11,87 %. Investiční fond RENDIT, který financuje z větší části úvěry poskytované společnostmi BEZ BANKY a BANKOMETR, tak v době nízkých úrokových sazeb nabízí zajímavou alternativu pro dosažení kvalitních výnosů. V loňském roce dosáhl výkonnosti přes 12 %, od vstupu prvních investorů v roce 2016 již skoro 28 %.

Malé s střední firmy i podnikatelé využívají ve stále větší míře vysoce úročené a zajištěné nebankovní úvěry. Jejich výhodou je velmi rychlé poskytnutí, kdy lze čerpat finanční prostředky do tří dnů. Není rozhodující bonita nebo historie žadatele, ale především kvalitní zástava a též ziskový potenciál financované příležitosti. V opodstatněných případech pak dává smysl využívat rychlé, ač poměrně drahé půjčky, protože podnikatelé tak mohou realizovat dodatečný zisk. Tyto půjčky jsou financovány částečně prostřednictvím fintech P2B platforem. „V loni jsme se zapojili do investiční platformy BONDSTER a na úvod úspěšně upsali 10 úvěrových pohledávek v objemu přibližně 13 milionů,“ uvádí Petr Vencálek, předseda správní rady investičního fondu RENDIT. Tato investice je online dostupná prakticky komukoliv. Zkušenější investoři ale mohou zhodnotit své finance prostřednictvím fondu, ze kterého jsou úvěry financovány.

Alternativní investice do zajištěných firemních úvěrů dosahují meziročně 12% zhodnocení

P2B platforma BONDSTER: bude českou špičkou?

Většina nebankovních úvěrů, které poskytují společnosti BEZ BANKY a BANKOMETR, je totiž financována prostřednictvím investičního fondu RENDIT. „Ke konci roku 2017 činil objem poskytnutých krátkodobých i dlouhodobých úvěrů financovaných prostřednictvím fondu RENDIT 240 milionů korun. Z toho 196 milionů podnikatelům na financování projektů a rychlých příležitostí,“ říká Petr Vencálek. Podnikatelé a firmy využívají převážně krátkodobé úvěry se splatností 4 až 8 měsíců. Ze tří čtvrtin jsou tyto úvěry zajištěny nemovitostmi, dále pak stroji a vozidly. Díky vysokému úročení i dobrému zajištění představují nebankovní firemní půjčky zajímavou investiční příležitost. „RENDIT přinesl v loňském roce investorům zhodnocení 12,01 %. První investoři dosáhli od února 2016 celkového zhodnocení 27,8 %. Aktuální výnos za 12 měsíců zpětně činí ke konci června 2018 11,87 %,“ dodává Vencálek.

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.