Finanční znalosti Čechů se dlouhodobě nezlepšují – index finanční gramotnosti sledovaný Českou bankovní asociací dosáhl v letošním roce 56 bodů ze 100, což znamená meziroční zvýšení pouze o jeden bod. Znalosti mladších skupin respondentů (18-29 let a 30-44) jsou slabší, než je tomu u starší generace. Nejohroženější skupinou jsou lidé se základním vzděláním nebo s výučním listem.

I přesto, že výuka finanční gramotnosti na středních školách probíhá již od roku 2009 a do rámcových vzdělávacích programů pro základní školy byla zařazena od roku 2013, ve výsledcích respondentů se to zatím neodráží. „Stále platí, že nejlepším učitelem je sám život, navíc těm úplně zásadním postojům a návykům se tak jako tak učíme ve své rodině. I v případě finančního vzdělávání může škola poskytnout jen omezený, byť samozřejmě velmi cenný základ, a je jen na nás, zda ho budeme později ve svém rozhodování využívat,“ upozorňuje Helena Brychová, gestorka pro finanční vzdělávání ČBA.

Řada lidí nedokáže porovnat výhodnost úrokových sazeb

Dlouhodobě činí Čechům největší problémy praktické otázky, např. výhodnost sazby počítané ročně (p.a.), oproti sazbě počítané měsíčně (p.m.), správně ji dokáže zodpovědět pouze 36 % dotázaných. Tuto znalost přitom využijeme nejen v případě, že si bereme úvěr, ale i pokud chceme vědět, jak výhodně spoříme. Na 56 % dotázaných také netuší, že jejich vklady u tzv. peer-to-peer (zkratka P2P) poskytovatelů půjček nejsou nijak pojištěny.Peer-to-peer půjčky jsou trendy, ale bezpečnost takových vkladů nelze porovnávat s bankami, u nichž jsou vklady na běžném účtu pojištěny do výše 100 tisíc EUR, resp. ekvivalentu této částky v českých korunách. Finanční prostředky vložené do systému peer-to-peer půjček však nejsou vkladem, nýbrž investicí,“ říká Helena Brychová.

Alternativou peer-to-peer platforem, kdy lidé půjčují lidem, jsou investice prostřednictvím peer-to-business (P2B) platforem. Ty umožňují jednotlivcům investovat do půjček právnických osob, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým a movitým věcem. „Naše společnost je zapojena do české P2B platformy Bondster. Podnikatelům a malým firmám poskytujeme zajištěné úvěry proti zástavě nemovitosti. Naše služby využívají podnikatelé, kteří potřebují rychle získat zdroje pro realizaci ziskové zakázky či atraktivního obchodu a nemohou si dovolit čekat na vyřízení úvěru u banky,“ vysvětluje Petr Vencálek ze společnosti BEZ BANKY.

Finanční vzdělávání je běh na dlouhou trať

Výsledky průzkumů každoročně ukazují, že Češi na tom se svými znalostmi nejsou nejlépe. „Potvrzuje se, že zvýšení finanční gramotnosti občanů je dlouhodobou záležitostí a je zřejmé, že toto téma nikdy nebudeme moci nechat jen na školách. Pro každého je prvním vzorem přístup k financím ve vlastní rodině. V dospělém věku pak i to, jak s financemi nakládá celá společnost. Z našeho pohledu je proto nutné prohlubovat i motivaci, proč se vzdělávání v oblasti financí věnovat v každém věku, a pokládat nejen otázky, ale nabízet i netradiční možnosti, jak své obzory rozšiřovat,“ shrnuje Helena Brychová.

Zdroj: Česká bankovní asociace, BEZ BANKY s.r.o.

BEZ BANKY je od roku 2016 součástí investičního fondu RENDIT. Fond se zaměřuje na zajištěné úvěry malým a středním firmám a na speciální financování unikátních tržních příležitostí. BEZ BANKY je také členem zájmového sdružení právnických osob SOLUS provozujícího pozitivní a negativní úvěrové registry.