Výsledky průzkumu zveřejněné na serveru E15.cz ukazují nesoulad mezi přáním Čechů po transparentních podmínkách úvěrů a realitou jejich rozhodování. Průzkum také nastiňuje, že na trhu stále existuje prostor pro poskytovatele rychlých úvěrů s transparentními podmínkami.

V článku ze dne 17.4.2017 „Češi podceňují průhlednost podmínek při poskytování úvěrů“ autor shrnuje výsledky průzkumu na vzorku 500 respondentů. Přestože nejde o velký statistický vzorek, výsledky ukazují určité znaky chování českých žadatelů o úvěry.

Pro 52 % respondentů má být nejdůležitější transparentnost úvěru nebo půjčky. Alespoň v teoretické rovině.

Při konkrétní volbě poskytovatele by se ale jen 3 % lidí rozhodovalo právě na základě transparentních podmínek. Možná by při jiné formulaci otázek byl výsledek odlišný. Můžeme totiž vidět, že dalších 70 % lidí by se možná rozhodovalo alespoň na základě dobré víry v transparentnost, kterou získali ze zkušeností svých nebo někoho jiného (40 % na základě minulé dobré zkušenosti s úvěrem od daného poskytovatele, 20 % na základě zkušenosti s jeho neúvěrovým produktem a 10 % na základě doporučení přátel a známých). Otázkou je však nakolik jsou minulé dobré zkušenosti relevantní pro volbu konkrétního poskytovatele úvěru.

Předchozí dobrá zkušenost totiž nemusí nutně znamenat, že má poskytovatel transparentní podmínky. Je proto dobré investovat čas do prostudování smluv. Zejména smluv s texty psanými „právničinou“, velmi drobným písmem a plnými odkazů na VOP a VUP.

Podmínky poskytovatelů mohou být velmi netransparentní a při získávání dobrých zkušeností žadatelem pouze nenastaly vhodné příležitosti pro jejich uplatnění v praxi. Pohodlnost žadatele na začátku pak může přinést velmi drahou zkušenost a zjištění, že dobrá víra v transparentnost byla postavena na zkušenostech z „dobrých časů“, kdy dlužník vždy splácel řádně a plnil ostatní povinnosti.

Tedy je „… nutné rozlišovat mezi tím, co je výhodné a tím, co je jen pohodlné“, jak cituje autor pracovníka zadavatele průzkumu.

Rychlost poskytnutí úvěru pro většinu nedůležitá?

Z průzkumu lze dovodit, že tradiční poskytovatelé úvěrů nemají důvod usilovat o vyšší rychlost poskytování úvěrů a zápůjček. Vyšší pružnost a rychlost pro ně představuje investici buď do navýšení personálních kapacit, nebo do větší automatizace systému schvalování a vyplácení úvěrů. Při zohlednění preferencí lidí by ale návratnost takové investice mohla být problematická. Preference ukazují, že:

„ideální půjčka by měla být zejména rychlá pouze podle 7% dotazovaných a

rychlé poskytovatele úvěru by si zvolilo jen 4 % lidí.“

Díky přístupu tradičních poskytovatelů existuje na trhu prostor pro specializované společnosti našeho typu, které poskytují rychle a transparentně dostupné úvěry a zápůjčky. Jsou úzkoprofilové a pracují velmi efektivně.

Tzn. prostor pro společnosti typu BEZ BANKY, která se zaměřuje na rychle dostupné překlenovací a zajištěné úvěry.

Celý článek naleznete zde: www.e15.cz