Podle únorového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) splácí v současné době nějaký úvěr 27 % Čechů. Dvě třetiny lidí (66 %) si pak půjčuje od nebankovních společností nebo přímo od prodejců zboží. Hlavními důvody zadlužování je neochota šetřit a splátkové akce. Z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že lidé míru zadlužení obyvatel i státu hodnotí méně často jako vysokou.

Z průzkumu ČBA vyplývá, že Češi si nejčastěji půjčují na spotřební elektroniku, bílé zboží, bytové zařízení nebo auto. 41 % respondentů uvedlo jako důvod využití půjčky výhodnou splátkovou akci a dalších 37 % neochotu šetřit si peníze. V 35 % případů lidé půjčkou řeší aktuální nedostatek finančních prostředků. Skutečnost, že si lidé berou půjčku zejména na předměty denní potřeby ukazuje na impulzivní charakter jejich půjčování. „Češi již nejsou tak zvyklí si šetřit na konkrétní nákup jako tomu bývalo dříve a jsou relativně více netrpěliví. Proto půjčkám dominuje spotřební zboží přímo od prodejců. Řada spotřebitelů má přitom dvě a více půjček což pochopitelně zvyšuje riziko platební neschopnosti a následnou nutnost konsolidace půjček“, uvedl výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Čtěte také: Dluhy po splatnosti mělo loni nejméně lidí od roku 2008

V lednovém šetření CVVM byl kromě jiného zjišťován názor na míru zadlužení běžných občanů ČR a názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Z výsledků vyplývá, že přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva za vysokou, u státu jsou stejného názoru tři pětiny respondentů. Časové srovnání v obou případech přitom ukazuje, že lidé míru zadlužení hodnotí méně často jako vysokou a zejména jako velmi vysokou, než tomu bývalo kdykoli od roku 2010, odkdy je daná otázka zařazována do šetření.

ČBA se v průzkumu zaměřila na i tzv. skóre rizikového půjčování, které hodnotí spotřebitele z hlediska výskytu rizikových faktorů.

Výpočet skóre rizikového půjčování dle ČBA:

Spotřebitel je ochotný krýt splátky další půjčkou: 2 body
Neschopnost splácet chce spotřebitel řešit další půjčkou: 2 body
Aktuálně spotřebitel splácí 3 a více půjček: 1 bod
Spotřebitel si půjčil při dlouhodobém nedostatku financí: 1 bod
V minulosti měl spotřebitel alespoň 4 půjčky: 1 bod
Půjčil-li si spotřebitel na běžnou spotřebu nebo zábavu: 1 bod
Spotřebitel si půjčil u nebankovní instituce nebo fyzické osoby: 1 bod
Jako rizikový je hodnocen spotřebitel, jehož skóre rizikového půjčování má 4 a více bodů. Aktuální výzkum ukázal, že skóre rizikového půjčování vykazuje takřka každý třetí Čech, který si půjčuje.

Zdroj: ČBA, CVVM